Propuesta de mínimos sobre Internet

En los programas electorales de partidos políticos

Atesa la evident importància que té Internet en qualsevol àmbit i ateses les conseqüències que s'en poden derivar quan es passa per alt, des de la Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral, guifi·net volem ajudar fent una proposta agnòstica del que creiem que ha de ser un posicionament de mínims de qualsevol partit polític en el seu programa electoral.

Es tracta d'una proposta de mínims pensada perquè pugui ser adoptada per tots els partits polítics independentment de la seva orientació. Des de la Fundació ens posem a la disposició de qui vulgui qualsevol aclariment.

Podeu llegir el document fet arribar a tots els partits polítics que concorren a les eleccions del 21 de desembre en aquest enllaç que és aquesta:

Programa Electoral – Internet

Tal i com es recull en l’informe A/HRC/17/27 de 16 de Maig del 2011 del Consell de Drets Humans de la ONU, Internet ha esdevingut un mitjà fonamental perquè les persones exerceixin el seu dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, garantit per l'article 19 de la Declaració Universal de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. És per això que el relator d’aquest informe recalca que les restriccions al flux d'informació per Internet han de ser les mínimes possibles, a excepció feta d'unes quantes circumstàncies excepcionals i limitades prescrites pel dret internacional dels drets humans, i la importància en facilitar l’accés a Internet i a les infraestructures.

Per donar compliment efectiu a aquest dret humà, procurant que tothom tingui el millor accés a Internet, minimitzant les discriminacions o fractura digital per motius econòmics o territorials, i preservant les llibertats, ens comprometem que qualsevol actuació política nostra es fonamentarà en els principis de neutralitat, i més concretament:

Neutralitat en les infraestructures. Per afavorir les infraestructures de telecomunicacions compartides de forma efectiva entre operadors i sense discriminacions respecte de les formes d'explotació privatives o especulatives. Com que mai existiran múltiples infraestructures a tot arreu ni té sentit que així sigui, només compartint infraestructures es pot fer possible que tots els ciutadans puguin accedir a una oferta variada i competitiva a tot el territori.

Neutralitat en els continguts. Per garantir en tot moment la llibertat d'expressió i opinió a Internet, de manera que qualsevol intervenció sobre els continguts o interrupció de les comunicacions estigui sempre molt ben justificada i restringida a la persecució de delictes comuns o actuacions criminals.

Comparteix la notícia a