La Fundación guifi.net presenta sus propuestas para el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El gobierno español abrió trámite de audiencia e información pública del anteproyecto y podían presentarse alegaciones hasta el día 13 de octubre

El pasado 8 de septiembre de 2020 el gobierno español publicaba en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, dando cumplimiento al trámite de audiencia e información pública mediante el cual se pone a disposición de los ciudadanos afectados y de las entidades y agrupaciones sociales las propuestas normativas que afectan derechos e intereses legítimos de las personas para que se puedan hacer sugerencias, propuestas y alegaciones.

La Fundació guifi.net, com a entitat que treballa per un model de telecomunicacions basat en una infraestructura mancomunada de comuns, oberta, lliure i neutral per fer possible el desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat a tot el territori i a un preu just, hem fet arribar les nostres al·legacions a través del tràmit habilitat per fer-ho, en les quals demanem:

  1. Declarar com a bé comú o bé de domini públic les xarxes de telecomunicacions públiques en règim de prestació a tercers que les administracions públiques despleguin.

  2. Promoure l'obligació d'interconnectar els punts d'intercanvi d'internet (IXP) dels operadors i l'intercanvi de tots els sistemes autònoms independents més pròxims, i a un preu just.

  3. Garantir el dret a la informació i la transparència sobre les infraestructures de telecomunicacions disponibles finançades amb recursos públics.

  4. Garantir el dret d'accés dels operadors i la informació i transparència en les infraestructures de telecomunicacions en què, encara que hagin estat promogudes per operadors privats, existeixi una aportació de diners de les administracions públiques, ja sigui a través d'una subvenció o de qualsevol altra fórmula de finançament.

  5. Instar a la modificació dels terminis administratius que preveu el RD 330/2016 per a la resolució de conflictes sobre l'accés a infraestructures susceptibles d'allotjar xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat, per ser excessius i anar en contra de la finalitat del legislador europeu quan amb la Directiva 2014/61/UE pretenia agilitzar i reduir els costos dels desplegaments d'aquestes xarxes.

Considerem que les nostres propostes són de mínims per promoure un mercat de les telecomunicacions que incentivi que la connectivitat arribi a totes les llars, com un servei bàsic més. Allà on arriben l'aigua i l'electricitat és possible que hi arribi la fibra òptica i l'objectiu dels governs hauria de ser que hi arribés a un preu just, amb una clara vocació de servei públic. Seguirem de prop l'aprovació del projecte de llei per exigir la incorporació de les mesures proposades també en seu parlamentària.

Podeu consultar l'avantprojecte de llei en aquest enllaç.Comparte la notícia